فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

960. پند با مردم

انتفعوا ببیان الله، و اتعظوا بمواعظ الله، و اقبلوا نصیحة الله از بیان خداوندی بهره بردارید و مواعظ الهی را قبول کنید و خیر خواهی مقام ربوبی را بپذیرید. (955)

961. ناصح دلسوز

الاعتبار منذر ناصح
پند گرفتن، بیم دهنده ای دلسوز است. (956)

962. دیده عبرت

أن من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات
کسی که از زبان حوادث و مصیبت ها خوب پند بگیرد، پرهیزگاری او را از فرو رفتن در کارهای مبهم باز می دارد. (957)