فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

959. زنده کننده قلب

فی وصیته علیه السلام لابنه و هو یعظه -: أحی قلبک بالموعظة
در وصیت به فرزندش (حسن بن علی علیه السلام) او را موعظه می کند، قلبت را با موعظه زنده بدار! (954)

960. پند با مردم

انتفعوا ببیان الله، و اتعظوا بمواعظ الله، و اقبلوا نصیحة الله از بیان خداوندی بهره بردارید و مواعظ الهی را قبول کنید و خیر خواهی مقام ربوبی را بپذیرید. (955)

961. ناصح دلسوز

الاعتبار منذر ناصح
پند گرفتن، بیم دهنده ای دلسوز است. (956)