فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

958. ناشنوای حقیقی

دعیتم ألی الامر الواضح. فلا یصم عن ذلک الا اصم، و لا یعمی عن ذلک الا أعمی
شما به یک امر روشن دعوت شده اید، پس ناشنوای حقیقی کسی است که ان نصایح را نشنود و نابینای واقعی کسی است که خود را از بینایی به آن حقایق تجربه شده و نصایح محروم بسازد. (953)

959. زنده کننده قلب

فی وصیته علیه السلام لابنه و هو یعظه -: أحی قلبک بالموعظة
در وصیت به فرزندش (حسن بن علی علیه السلام) او را موعظه می کند، قلبت را با موعظه زنده بدار! (954)

960. پند با مردم

انتفعوا ببیان الله، و اتعظوا بمواعظ الله، و اقبلوا نصیحة الله از بیان خداوندی بهره بردارید و مواعظ الهی را قبول کنید و خیر خواهی مقام ربوبی را بپذیرید. (955)