فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

946. پذیرفتن پند

أتعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، و انتفعوا بالنذر
پند پنددهندگان را بپذیرید و از دگرگونی های روزگار اندرز گیرید و از ترسانندگان قیامت بهره یاب باشید. (941)

947. فروغ واعظ

أیها الناس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، و امتاحوا من صفو عین قد روقت من الکدر
ای مردم! از شعله چراغ و اعظی که خود وعظش را پذیرفته است فروغ بگیرید و از آب زلال چشمه ای بکشید که از تیرگی تصفیه شده باشد. (942)

948. پند خداوندی

أن الله سبحانه لم یعظ أحداً بمثل هذا القرآن
قطعی است که خداوند سبحان هیچ کسی را پندی مانند مواعظی که در قرآن آورده نداده است. (943)