فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

945. عبرت از آرامش ابدی

قبل شهادته علیه السلام -: لیعظکم هدوی، و خفوت أطراقی، و سکون أطرافی، فانه أوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع .
قبل از شهادتشان فرمودند: باشد که آرامش (ابدی) و از حرکت افتادن چشمان و سکون اعضای بدنم پندی برای شما باشد، زیرا موعظه این آرامش و بی اراده افتادن برای کسانی که بخواهند عبرت بگیرند از سخن و منطق رسا و گفتار شنیدنی مؤثرتر است. (940)

946. پذیرفتن پند

أتعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، و انتفعوا بالنذر
پند پنددهندگان را بپذیرید و از دگرگونی های روزگار اندرز گیرید و از ترسانندگان قیامت بهره یاب باشید. (941)

947. فروغ واعظ

أیها الناس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، و امتاحوا من صفو عین قد روقت من الکدر
ای مردم! از شعله چراغ و اعظی که خود وعظش را پذیرفته است فروغ بگیرید و از آب زلال چشمه ای بکشید که از تیرگی تصفیه شده باشد. (942)