فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

939. عبرت گرفتن از گذشته

لو اعتبرت بما مضی حفظت ما بقی
امام علیه السلام در نامه ای خطاب به معاویه فرمود: اگر از حوادث گذشته پند گرفته بودی، نسبت به آن چه باقی مانده است خود را حفظ می کردی. (934)

940. درس گرفتن از عبرت ها

أتعظوا عباد الله بالعبر النوافع، و اعتبروا بالای السواطع، و ازدجروا بالنذر البوالغ
ای بندگان خدا! از عبرت های نافع پند بگیرید و از آیات روشن الهی عبرت بیاندوزید و تهدیدهای رسا و بالغ ممنوعیت (از پلیدی ها) را بپذیرید. (935)

941. امام مایه عبرت

قبل شهادته علیه السلام سبیل الوصیتة -: أنا بالامس صاحبکم، و أنا الیوم عبرةُ لکم، و غدا مفارقکم!
امام علیه السلام پیش از شهادتش در بستر چنین فرمود: من دیروز در میان شما بودم و امروز مایه پند شما و فردااز میان شما خواهم رفت. (936)