فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش سوم: پند و عبرت

924. عبرت از گذشتگان

أتعظوا بمن کان قبلکم، قبل أن یتعظ بکم من بعد کم
از آنان که پیش از شما در گذشته اند، پند بگیرید، پیش از آن که پس از شما خواهند آمد از شما پند گیرند. (919)

925. عبرت از پیشینیان

اعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی أسحاق و بنی اسرائیل علیه السلام فما أشد اعتدال الاحوال، و أقرب اشتباه الامثال
تجربه و عبرت بیاندوزید از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسراییل علیه السلام که احوال شما به احوال آنان سخت متناسب است و چه شبیه به یکدیگر است مثل ها (امثال صفات شما با آنان) (920)