فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

907. ترس از نافرمانی خدا

یابن آدم! اذا رایت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و أنت تعصیته فاحذره
ای فرزند آدم! هنگامی که می بینی پروردگار سبحان نعمت هایش را پیاپی به تو فرو می ریزد، اما تو نافرمانی او می کنی، از او بترس.(902)

بخش دوم:

فتنه و آزمایش الهی