فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

905. نعمت بی حد و حصر خداوندی

الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، و لا یحصی نعماءه العادون .
سپاس خدا را که حق ستایشش بالاتر از حد ستایشگران است و نعمت هایش فوق اندیشه شمارشگران. (900)

906. سفارش امام علی علیه السلام به مالک اشتر

أمض لکل یوم عله، فان لکل یوم مافیه. ؤاجعل لنفسک فیما بینک و بین الله أفضل تلک المواقیت. و أجزل تلک الاقسام و أن کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیة، و سلمت منها الرعیة
فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر: عمل ه روز را در همان روز به جا بیارو، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حکم فرماست (که اگر آن روز بگذرد ان موقعیت به دست نخواهد آمد) ما بین خود و خدایت قسمتی از بهترین اوقات و شایسته ترین آن ها را اختصاص بده، اگر همه اوقات عمر تو با نیت صالح بگذرد و رعیت در آن اوقات در آسایش باشند عبادتی است برای خدا. (901)

907. ترس از نافرمانی خدا

یابن آدم! اذا رایت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و أنت تعصیته فاحذره
ای فرزند آدم! هنگامی که می بینی پروردگار سبحان نعمت هایش را پیاپی به تو فرو می ریزد، اما تو نافرمانی او می کنی، از او بترس.(902)