فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

895. مصرف درست نعمت

من کتبه ألی الحارث الهمدانی -: و استصلح کل نعمة أنعمها الله علیک و لا تضیعن نعمة من نعم الله عندک، ولیر علیک أثر ما أنعم الله به علیک
هر نعمتی را که خداوند به تو عنایت فرموده است آن را بشناس و در صلاح زندگی به کار ببر و هیچ نعمتی از نعمت های خداوندی را که به تو لطف فرموده است تباه مساز و همواره اثر نعمت خداوندی که به تو بخشیده است در تو مشاهده شود. (890)

896. بسا سختی که...

رب کلمة سلبت نعمة و جلبت نقمةُ
چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند و نقمتی را جلب نماید. (891)

897. باز گو کردن نعمت خدا

من کتابه ألی معاویة -: ألاتری - غیر مخبر لک، و لکن بنعمة الله أحدث -: أن قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار، و لکل فضل، حتی اذا استشهد شهیدنا قیل: سید الشهداء؟!
من در صدد آن نیستم که خبری به تو بدهم، بلکه می خواهم نعمت خداوندی را بازگو کنم، گروهی از مهاجرین و انصار در راه خداوند متعال به شهادت رسیدند و برای هر یک از آن شهداء امتیازی است. تا آن گاه که شهیدی (بزرگوار) از ما شهید شد و ملقب به (سید الشهداء) گشت. (892)