فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

874. نعمت و گردنکشی

نسال الله سبحانه أن یجعلنا و أیاکم ممن لا تبطره نعمة
از خداوند می خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمتی، او را به گرد نکشی نکشاند. (869)

875. سبب فزونی روزی

قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمة الخلق، فقال سبحانه، (استغفروا ربکم أنه کان غفاراً) فرحم الله امرا استقبل توبته، و استقال خطیئته، و بادر منیته!
خداوند سبحان، آمرزش خواهی را سبب فزونی روزی و رسیدن رحمت به خلق قرار داده و فرموده است: از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسی آمرزنده است... پس، رحمت خدا بر کسی که به توبه روی آورد و گناهش را جبران کند و پیش از مرگش کاری بکند. (870)

876. نعمت و گرفتاری

رب منعم علیه مستدرج بالنعمی.
چه بسا نعمت داده ای که نعمتش وسیله گرفتاری و هلاکش گردد. (871)