فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

871. پرهیز از مستی نعمت

اتقوا سکرات النعمة، و احذروا بوائق النقمة
از مستی نعمت بپرهیزید و از سختی نقمت بر حذر باشید. (866)

872. اکمال نعمت ها

استتموا نعم الله، علیکم بالصبر علی طاعته، و المجانبة لمعصیته .
نعمت هایی که خداوند بر شما ارزانی داشته با صبر بر طاعت او و اجتناب از نافرمانی او به تمام و کمال رسانید. (867)

873. نعمات همراه نقمات

مع کل جرعة شرق، و فی کل أکلة غصص! لا تنالون منها نعمة الا بقراق أخری
با هر جرعه آبی، در گلویتان آب جستنی است و در هر لقمه ای گلوگیر شدنی. به هیچ نعمتی از آن نمی رسید مگر با از دست دادن نعمتی دیگر. (868)