فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

867. رزاق زندگان

من عاش فلعیه رزقه.
هر کس که زنده باشد، خدای بزرگ روزی او را عهده دار شده است. (862)

868. روزی معنوی

... قلوب رائدة لارزاقها، فی مجللات نعمه، و موجبات مننه، و حواجز عافیته
دلهایی که روزی معنوی خویش را طالب اند، و از نعمت های بی پایان حق و موجبات منت ها و اسباب سلامت او بهره مندند. (863)

869. حکمت کاهش و افزایش روزی

عنه علیه السلام فی قوله تعالی: (و اعلموا أنما اموالکم و أولاد کم فتنه) و معنی ذلک أنه یختبر هم لالاموال و الاولاد لیتبین الساخط لرزقه، و الراضی بقسمه
خداوند سبحان می گوید: و بدانید این که اموال و اولاد شما فتنه هستند. معنی این آیه این است که خداوند با مال و فرزند مردم را می آزماید تا آن کسی که از روزی خود ناراضی و خشمگین است از کسی که نصیب خود راضی و خشنود می باشد معلوم و آشکار گردد. (864)