فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

860. کاستن روزی در اثر مصرف آن

... لا تجددله زیادة فی أکله، ألا بنفاد ما قبلها من رزقه
هر کس هر بار غذایی می خورد از آن روزی که برایش مقدر شده به همان مقدار کاسته می شود. (855)

861. استغنای طبع

طوبی لمن لزم بیته، و أکل قوته، و اشتغل بطاعة ربه
خوشا به حال کسی که ملازم خانه خود باشد و قوت خود را بخورد و به اطاعت پروردگارش مشغول باشد. (856)

862. روزی به تمام بندگان

سئل علیه السلام: کیف یحاسب الله الخلق علی کثرتهم؟فقال علیه السلام -: کما یرزقهم علی کثرتهم، فقیل: کیف یحاسبهم و لا یرونه؟فقال علیه السلام: کمال یرزقهم و لا یرونه
از امام علیه السلام سوال شد: چگونه خداوند از بندگانش با کثرتشان محاسبه می کند؟فرمود: همان گونه که آنان را با کثرتشان روزی می دهد.
سپس پرسیده شد: چگونه آن ها را محاسبه می کند، در حالی که آن ها او را نمی بینند؟فرمود: همان طور که آن ها را روزی می دهد در حالی که او را نمی بینند. (857)