فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

851. راضی به روزی خدا

من رضیی برزق الله لم یحزن علی مافاته
کسی که به آن چه خدا روزی اش قرار داده راضی شود، بر آن چه از دست داده غمناک نشود. (846)

852. روزی مقدر است

من لم یعط قاعداً لم یعط قائما
آن روزی که بی کوشش به کسی عطا نشود، با کوشش هم به او داده(847) نمی شود.

853. بی نیازی از مردم

من و صیته لا بنه الحسن-: أن استطعت ألا یکون بینک و بنی الله ذو نعمة فافعل فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک، و أن الیسیر من الله سبحانه أعظم و أکرم من الکثیر من خلقه و أن کان کل منه
امام علی علیه السلام در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن علیه السلام فرمود: اگر توانی کاری کنی که از کسی جز خداوند نعمتی به تو نرسد، چنین کن؛ زیرا تو به قسمت خویش خواهی رسید و سهم و نصیب خود را خواهی گرفت؛ و البته روزی اندکی که از سوی پروردگار پاک رسد برتر و ارزشمندتر است ا زنعمت بسیاری که از آفریدگان او به تو رسد؛ گرچه همه چیز از او است. (848)