فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

840. فهمیدن در گروی تفکر

أخضروا اذان قلوبکم تفهموا
گوش های دل هایتان را آماده کنید تا بفهمید. (835)

841. حصول پیروزی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین الاسرار
پیروزی با دور اندیش به دست می آید و دور اندیش با رایزنی و رأی با راز داری. (836)

842. دوست صمیمی انسان

لا یغش العقل من استنصحه.
خرد، به کسی که از او راهنمایی بخواهد خیانت نمی کند. (837)