نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

840. فهمیدن در گروی تفکر

أخضروا اذان قلوبکم تفهموا
گوش های دل هایتان را آماده کنید تا بفهمید. (835)

841. حصول پیروزی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین الاسرار
پیروزی با دور اندیش به دست می آید و دور اندیش با رایزنی و رأی با راز داری. (836)

842. دوست صمیمی انسان

لا یغش العقل من استنصحه.
خرد، به کسی که از او راهنمایی بخواهد خیانت نمی کند. (837)