فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

835. زیان و سود

الناظر بالقلب، العامل بالبصر یکون مبتدا عمله أن یعلم: أ عمله علیه أم له؟! فأن کان له مضی فیه، وأن کان علیه وقف عنه
کسی که چشم دل را گشوده و از روی بصیریت کاری را انجام می دهد، باید پیش از انجام آن بداند که آن کار به زیان اوست یا به سودش که اگر به سود اوست ان را به جا بیاورد و اگر به زیانش باشد ترک نماید. (830)

836. بینایی در پناه تفکر

من تفکر أبصر.
کسی که فکر کند بیناتر خواهد بود. (831)

837. نتیجه اندیشیدن

ثمرة التفریط الندامة و ثمرة الحزم السلامة
نتیجه نیاندیشیدن و کوتاهی کردن در کار، پشیمانی و ثمره دور اندیش و احتیاط سلامتی است. (832)