فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

793. سخن علی علیه السلام در پایان عهدنامه

فی ختام کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: أنا أسال الله بسعة رحمته، و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبة.. أن یختم لی و لک بالسعادة و الشهادة
امام علی علیه السلام، در پایان عهدنامه خود، به مالک اشتر می فرماید: من از خداوند، به رحمت گسترده و قدرت عظیمش بر برآوردن هر خواهش و مطلوبی، مسألت دارم که... عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید. (788)

794. امان از تیرهای روزگار

أن الدهر موتر قوسه، لا تخطی سهامه، و لا توسی جراحه. یرمی الحی بالموت، و الصحیح بالسقهم، و الناجی بالعطب
روزگار زه کمان خود را بسته است، تیرهایش خطا نرود و زخم هایش درمان نشود، زنده را هدف تیر مرگ قرار می دهد و تندرست را آماج تیر بیماری و نجات یافته را هدف تیر هلاکت. (789)

795. طلب عافیت

نحمده علی ما کان، و نستعینه من أمرنا علی ما یکون، و نساله المعافاة فی الادیان، کما نساله المعافاة فی الابدان
خدا را برای آن چه عطا فرموده ستایش می کنیم و در کارهای خود از او یاری می جوییم و عافیت و سلامت در دین و عقیده را زا او می طلبیم، همچنان که سلامت بدن ها را از او خواستاریم. (790)