فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

3. عافیت

790. طلب خیر و خوبی از خدا

فی وصیته لا بنه علیه السلام -: و أکثر الاستخارة
در وصیت خود به فرزندش می فرماید: از خدا بسیار طلب خیر کن. (785)

791. سازش با بیماری

امش بدائک ما مشی بک.
تا زمانی که بیماری با تو می سازد تو نیز با آن بساز. (786)