فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

780. رمز پیروزی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین الاسرار
پیروزی در سایه دوراندیشی و احتیاط است، احتیاط به تفکر، و تفکر به حفظ اسرار است. (775)

2. عمر

781. عمر مقدر شده!

اعلم یقینا أنک لن تبلغ أملک، و لن تعدو أجلک و أنک فی سبیل من کان قبلک
یقین بدان که هرگز به آرزویت نمی رسی و هرگز بیش از اجلت عمر نمی کنی و تو همان راهی را می پویی که پیشینیانت پیمودند. (776)