فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

731. بهترین همنشین

لا قرین کحسن الخلق.
هیچ همنشینی بهتر از الخلاق خوب نیست. (726)

732. دوست واقعی

لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ أخاه فی ثلاث: فی نکبته: و غیبته و وفاته
دوست هنگامی به حقیقت دوست است که دوستی برادر خویش را در سه حال نگاه دارد، در حال نکبت و در حال زمان غیبت، و پس از رحلت. (727)

733. دشمن خدا

أن أبغض الخلائق الی الله رجلان: رجل و کله الله ألی نفسه، فهو جائر عن قصد السبیل، مشغوف بکلام بدعة، و دعاء ضلالة، فهو فتنه لمن افتتن به، ضال عن هدی من کان قبله، مضل لمن اقتدی به فی حیاته و بعد وفاته، حمال خطایا غیره رهن بخطیئته
همان خداوند دو کس را بیشتر از هر کس دیگر دشمن می دارد: نخست مردی که خدا او را به خودش واگذار کرد0 که به دنبال هوای نفس رود و گرد دین نگردد پس چنین کسی از راه راست منحرف و دلباخته سخنان بدعت آمیز و شیفته دعوت به گمراهی است، پی او برای کسانی که گول سخنان وی را بخورند موجب فتنه است و خود از راه راست آنان که قبل از او بوده اند به سوی گمراهی می کشاند، خطاها و گناهان دیگران را به گردن گرفته و خود در گرو خطاهای خویشتن می باشد. (728)