فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

729. جایگاه زبان مومن و دل منافق

أن لسان المؤمن من وراء قلبه و أن قلب المنافق من وراء لسانه
قطعی است که زبان شخص با ایمان در پشت قلب او، و قلب منافق پشت زبان اوست. (724)

730. همنشینی با پیامبران

و اعلموا أنه من یتق الله یجعل له مخرجا له مخرجا من الفتن. و نورا من الظلم، و یخلده فیما اشتهت نفسه، و ینزله منزل الکرامة عنده، فی دار اصطنعها لنفسه، ظلها عرشه، و نروها بهجته، و زوارها ملائکته، و رفقاؤها رسله
بدانید هر کسی از خدا بترسد، خداوند برای بیرون شدن و رهایی اش از فتنه ها و گمراهی ها راهی قرار دهد و در تاریکی ها نوری و او را در آنچه که می خواهد بهشت جاویدان سازد و در جایگاهی با کرامت نزد خود جایش دهد، در سرایی که خداوند آن را برای خویش برگزیده است و سایه آن عرش خداست و روشنایی اش جمال و سرور او و زائرانش فرشتگان او و همنشینانش پیامبران او. (725)

731. بهترین همنشین

لا قرین کحسن الخلق.
هیچ همنشینی بهتر از الخلاق خوب نیست. (726)