فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

677. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

فرض اله... ألامر بالمعروف مصلحة للعوام، و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء
خداوند امر به معروف را به خاطر اصلاح توده مردم و نهی از منکر را برای جلوگیری از نابخردان از زشتی ها واجب کرد. (672)

678. چون قطره در برابر دریا

ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ألا کنفثة فی بحر لجی
تمامی اعمال و کارهای نیک، حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره ای در مقابل یک دریای بزرگ و پهناور است. (673)

679. خطر رها کردن امر به معروف و نهی از منکر

من وصیة علیه السلام للحسنین علیه السلام: بعد أن ضربه ابن ملجم -: لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم، ثم تدعون فلا یستجاب لکم
سفارش حضرت علی علیه السلام به حسنین علیهاالسلام پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم -: امر به معروف و نهی از منکر را رها مکنید که در این صورت بدان شما زمام امورتان را به دست می گیرند و آن گاه هر چه دعا کنید، مستجاب نخواهد شد. (674)