فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش ششم:

امر به معروف و نهی از منکر

675. افزایش رزق، دوری اجل

أن الامر بالمعروف، و النهس عن المنکر، لخلقان من خلق الله سبحانه، و أنهما لا یقربان من أجل، و لا ینقصان من رزق
امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است و این دو صفت، مرگ را نزدیک نگردانند و از روزی آدمی نکاهند. (670)