فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

5. شکایت جنگی علی علیه السلام

668. خطبه پس از حکمین

بعد غارة الضحاک بن قیس صاحب معاویة علی الحاج بعد قصة الحکمین، و هو یستنهض أصحابه لماحدث فی الاطرف -: أی دار بعد دارکم تمنعون؟و مع أی بعدی تقاتلون؟
این خطبه از داستان حکمین (ابوموسی اشعری و عمروبن عاص) پس از آن که ضحاک بن قیس به کاروان حج تاخت آن را غارت نمود، ایراد نموده است). کدامین خانه و وطن را جز خانه و وطن خود از اشغال بیگانگان ممنوع خواهید ساخت؟و با کدامین رهبر پس از من، به مدیان نبرد وارد خواهید شد؟! (663)

669. همه شما سیاهی لشکرید!

فی توبیخ بعض أصحابه -: أنکم - و الله - لکثیر فی الباحات، قلیل تحت الرایات، و أنی لعالم بما یصلحکم، و یقیم أودکم، و لکنی لا أری اصلاحکم بافساد نفسی
امام علی علیه السلام در توبیخ اصحابش فرمود: سوگند به خدا، شما در صحنه میدان های آرام انبوه می نمایید؛ ولی در زیر پرچم های برافراشته در کارزار ذوب می شوید و اندک می گردید و من آنچه را که شما را اصلاح و کجی هایتان را راست می کند می دانم؛ ولی هرگز با فاسد کردن خویشتن شما را اصلاح نخواهم کرد. (664)