فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

4. آموزش نظامی

655. مبارز سرکش به خاک افتد؟

لا بنه الحسن : لا تدعون ألی مبارزة، و أن دعیت ألیها فأجب، فان الداعی باغ، و الباغی مصروع
امام علی به فرزند خود حسن علیه السلام فرمود: هرگز مبارز مطلب، اما اگر به مبارزه دعوت شدی بپذیر، زیرا آن که به مبارزه فرا خواند سر کش است و سرکش به خاک افتد. (650)

656. حمایت از یکدیگر در عرصه میدان

من کلامه لاصحابه فی ساحة الحرب بصفین -: و أی امری منکم أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء، و رای من أحد من أخوانه فشلا، فلیذب عن أخیه بفضل نجدته التی فضل بها علیه کما یذب عن نفسه، فلو شاء الله لجعله مثله
در قسمتی از سخنان آن حضرت در میدان جنگ صفین آمده است: هر کدام شما که در هنگام رویارویی با دشمن در دل خویش احساس دلیری داشت و در برابر خود ترس و خوفی دید، باید به سبب برتری و دلیری که خداوند ارزانی اش داشته است، از برادر خویش دفاع کند، همان گونه که از خویشتن دفاع می کند، زیرا که اگر خدا می خواست او را نیز همچون ولی دلیر می آفرید. (651)