فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

647. پیشگویی علی علیه السلام در نبرد خوارج

فی حرب الخوارج -: مصارعهم دون النطفة، و الله لا یفلت منهم عشرة و لا یهلک منکم عشرة
در جنگ با خوارج فرمودند: قتلگاه آنان این سوی نهر است، به خدا سوگند، از آنان ده نفر نخواهند گریخت و از شما ده نفر کشته نخواهند شد. (642)

648. جنگ در رکاب پیامبر (ص)

لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل أباءنا و أبناء نا و أخواننا و أعمامنا؛ ما یزیدنا ذلک ألا أیمانا و تسلیما، و مضیاً علی اللقم، و صبراً علی مضض الالم، و جدا فی جهاد العدو
ما در رکاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود می جنگیدیم و این پیکار بر ایمان و تسلیم ما می افزود، و ما را در جاده وسیع حق و صبر در برابر سوزش ناراحتی ها و کوشش در جنگ با دشمن ثابت قدم تر می ساخت. (643)

649. جانبازترین طایفه

أما نحن فأبدل لما فی أیدینا، و أسمح عند الموت بنفوسنا
ما (بنی هاشم) در آنچه درایم بخشنده تریم و در پیکار جانبازتریم. (644)