فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

646. دعوت به جهاد هر حال

ألا و أنی قد دعوتکم ألی قتال هولاء القوم لیلا و نهاراً، و سراً و اعلانا، و قلت لکم، اغزوهم قبل أن یغزوکم، فو الله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا
هان! من شما را شب و روز، در آشکار و نهان به نبرد با این قوم فرا خواندم و به شما گفتم: پیش از آن که آنان به شما یورش آورند، شما بر آنان بتازید؛ زیرا به خدا سوگند، هیچ مردمی در دل سرزمین خودشان مورد حمله قرار نگرفت، جز آن که به خاک مذلت افتاد. (641)

647. پیشگویی علی علیه السلام در نبرد خوارج

فی حرب الخوارج -: مصارعهم دون النطفة، و الله لا یفلت منهم عشرة و لا یهلک منکم عشرة
در جنگ با خوارج فرمودند: قتلگاه آنان این سوی نهر است، به خدا سوگند، از آنان ده نفر نخواهند گریخت و از شما ده نفر کشته نخواهند شد. (642)

648. جنگ در رکاب پیامبر (ص)

لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل أباءنا و أبناء نا و أخواننا و أعمامنا؛ ما یزیدنا ذلک ألا أیمانا و تسلیما، و مضیاً علی اللقم، و صبراً علی مضض الالم، و جدا فی جهاد العدو
ما در رکاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود می جنگیدیم و این پیکار بر ایمان و تسلیم ما می افزود، و ما را در جاده وسیع حق و صبر در برابر سوزش ناراحتی ها و کوشش در جنگ با دشمن ثابت قدم تر می ساخت. (643)