فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

645. پاکسازی زمین

من کتابه الی عثمان بن حنیف -: و سأجهد فی أن أطهر الارض من هذا الشخص المعکوس
در نامه خود به عثمان بن حنیف می فرماید: کوشش می نمایم که زمین را از این شخص واژگون و جسم منحرف (معاویه) پاک سازم. (640)

646. دعوت به جهاد هر حال

ألا و أنی قد دعوتکم ألی قتال هولاء القوم لیلا و نهاراً، و سراً و اعلانا، و قلت لکم، اغزوهم قبل أن یغزوکم، فو الله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا
هان! من شما را شب و روز، در آشکار و نهان به نبرد با این قوم فرا خواندم و به شما گفتم: پیش از آن که آنان به شما یورش آورند، شما بر آنان بتازید؛ زیرا به خدا سوگند، هیچ مردمی در دل سرزمین خودشان مورد حمله قرار نگرفت، جز آن که به خاک مذلت افتاد. (641)

647. پیشگویی علی علیه السلام در نبرد خوارج

فی حرب الخوارج -: مصارعهم دون النطفة، و الله لا یفلت منهم عشرة و لا یهلک منکم عشرة
در جنگ با خوارج فرمودند: قتلگاه آنان این سوی نهر است، به خدا سوگند، از آنان ده نفر نخواهند گریخت و از شما ده نفر کشته نخواهند شد. (642)