فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

644. محبوب ترین چیزها نزد علی علیه السلام

عندما یوبخ أصحابه علی التوانی عن الجهاد -: و أن أحب ما أنا لاق ألی الموت
امام علی علیه السلام در ان جا که یاران خود را به دلیل سستی در امر جهاد توبیخ می کند، می فرماید: برای من محبوب ترین چیزی که ملاقاتش کنم مرگ است. (639)

645. پاکسازی زمین

من کتابه الی عثمان بن حنیف -: و سأجهد فی أن أطهر الارض من هذا الشخص المعکوس
در نامه خود به عثمان بن حنیف می فرماید: کوشش می نمایم که زمین را از این شخص واژگون و جسم منحرف (معاویه) پاک سازم. (640)

646. دعوت به جهاد هر حال

ألا و أنی قد دعوتکم ألی قتال هولاء القوم لیلا و نهاراً، و سراً و اعلانا، و قلت لکم، اغزوهم قبل أن یغزوکم، فو الله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا
هان! من شما را شب و روز، در آشکار و نهان به نبرد با این قوم فرا خواندم و به شما گفتم: پیش از آن که آنان به شما یورش آورند، شما بر آنان بتازید؛ زیرا به خدا سوگند، هیچ مردمی در دل سرزمین خودشان مورد حمله قرار نگرفت، جز آن که به خاک مذلت افتاد. (641)