فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

643. نهی از فرار

لا تشتدن علیکم فرة بعدها کرة، و لا جولة بعدها حملة، و أعطوا السیوف حقوقها
گریزی که در پی آن بازگشت باشد و شکستی که در پی اش حمله، بر شما سخت و ناگوار نیاید، حق شمشیرها را بگذارید! (638)

644. محبوب ترین چیزها نزد علی علیه السلام

عندما یوبخ أصحابه علی التوانی عن الجهاد -: و أن أحب ما أنا لاق ألی الموت
امام علی علیه السلام در ان جا که یاران خود را به دلیل سستی در امر جهاد توبیخ می کند، می فرماید: برای من محبوب ترین چیزی که ملاقاتش کنم مرگ است. (639)

645. پاکسازی زمین

من کتابه الی عثمان بن حنیف -: و سأجهد فی أن أطهر الارض من هذا الشخص المعکوس
در نامه خود به عثمان بن حنیف می فرماید: کوشش می نمایم که زمین را از این شخص واژگون و جسم منحرف (معاویه) پاک سازم. (640)