فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

642. رحمت خدا بر شما باد!

انفروا - رحمکم الله - ألی قتال عدوکم، و لا تثاقلوا ألی الارض فتقروا بالخسف، و تبوؤوا بالذل، و یکون نصیبکم الاخس، و أن أخا الحرب الارق و من نام لم ینم عنه
رحمت خدا بر شما باد! به پیکار با دشمن خود بیرون روید و کندی نکنید که با خواری و خفت برجای خواهید ماند و پست ترین چیر دنیا (فرومایگی و ذلت) نصیبتان خواهد شد. همانا سرباز رزمنده، بیدار است و آن (رزمنده ای) که در خواب غفلت به سر برد، بداند که دشمنش از او غافل نیست. (637)

3. اهتمام امیر مؤمنان علی علیه السلام در جهاد

643. نهی از فرار

لا تشتدن علیکم فرة بعدها کرة، و لا جولة بعدها حملة، و أعطوا السیوف حقوقها
گریزی که در پی آن بازگشت باشد و شکستی که در پی اش حمله، بر شما سخت و ناگوار نیاید، حق شمشیرها را بگذارید! (638)