فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

638. مایه اعتلای اسلام

... الجهاد فی سبیله، فأنه ذروة الاسلام
جهاد در راه حق که مایه اعتلای اسلام است. (633)

639. نکات پیش از شروع جنگ

و قال علیه السلام فی صفین: فو الله ما دفعت الحرب یوماً ألا و أنا أطمع أن تلحق بی طائفةُ فتهتدی بی ت و تعشو ألی ضوئی، و ذلک أحب من أن أقتلها علی ضلالها
امام علی علیه السلام در صفین فرمود: به خدا سوگند، یک روز جنگ را به تأخیر نیانداختم، مگر از این رو که امید داشتم گروهی به من ملحق شوند و به سبب من هدایت شوند و در پرتو من بیارامند؛ این را خوش تر دارم تا آنان را در حالی که گمراهند بکشم. (634)

2. دعاهایی قبل از شروع جنگ