فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

636. جامه خواری

من ترکه - یعنی الجهاد - رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل و شمله البلاء، ودیث بالصغار و القماءة، و ضرب علی قلبه بالاسهاب، و أدیل الحق منه بتضییع الجهاد
کسی که به جهاد بی میلی کده، آن را فرو گذارد، خداوند جامه خواری و ردای بلا و گرفتاری بر او بپوشاند و به خواری و فرومایگی در افتد و بر دلش پرده های گمراهی زده شود و به سبب فرو گذاشتن جهاد، حق از او روی گردان شود و به باطل درافتد. (631)

637. چهار رکن جهاد

الجهاد منها من دائم الایمان علی أربع شعب: علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن، و شنان الفاسقین. فمن أر بالمعروف شد ظهور المومنین، و من نهی عن المنکر أرغم أنوف الکافرین، و من صدق فی المواطن قضی ما علیه، و من شنی ء الفاسقین و غضب لله، غضب الله له و أرضاه یوم القیامة
جهاد از پایه های ایمان، دارای چهار قسمت است: امر به معروف و نهی از منکر، صدق و راستی در هنگامه نبرد، کینه و دشمنی با فاسقان، آن که امر به معروف کند، پشت مؤمنان را محکم کرده و آن که نهی از منکر کند، بینی کافران را به خاک مالیده و کسی که در میدان های نبرد صادقانه بایستند، وظیفه اش را انجام داده و آن که فاسقان را دشمن بدارد و به خاطر خدا خشم گیرد، خداوند به خاطر او خشم کند و او را در روز قیامت خشنود خواهد ساخت. (632)

638. مایه اعتلای اسلام

... الجهاد فی سبیله، فأنه ذروة الاسلام
جهاد در راه حق که مایه اعتلای اسلام است. (633)