فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

635. هم اجر جهادگر شهید

ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجراً ممن قدر فعف؛ لکاد العفیف أن یکون ملکاً من الملائکة
کسی که در راه خدا جهاد و شهید شود، اجرش بزرگ تر از کسی نیست که بتواند گناه کند و عفت ورزد، انسان پاکدامن نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا شود. (630)

636. جامه خواری

من ترکه - یعنی الجهاد - رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل و شمله البلاء، ودیث بالصغار و القماءة، و ضرب علی قلبه بالاسهاب، و أدیل الحق منه بتضییع الجهاد
کسی که به جهاد بی میلی کده، آن را فرو گذارد، خداوند جامه خواری و ردای بلا و گرفتاری بر او بپوشاند و به خواری و فرومایگی در افتد و بر دلش پرده های گمراهی زده شود و به سبب فرو گذاشتن جهاد، حق از او روی گردان شود و به باطل درافتد. (631)

637. چهار رکن جهاد

الجهاد منها من دائم الایمان علی أربع شعب: علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن، و شنان الفاسقین. فمن أر بالمعروف شد ظهور المومنین، و من نهی عن المنکر أرغم أنوف الکافرین، و من صدق فی المواطن قضی ما علیه، و من شنی ء الفاسقین و غضب لله، غضب الله له و أرضاه یوم القیامة
جهاد از پایه های ایمان، دارای چهار قسمت است: امر به معروف و نهی از منکر، صدق و راستی در هنگامه نبرد، کینه و دشمنی با فاسقان، آن که امر به معروف کند، پشت مؤمنان را محکم کرده و آن که نهی از منکر کند، بینی کافران را به خاک مالیده و کسی که در میدان های نبرد صادقانه بایستند، وظیفه اش را انجام داده و آن که فاسقان را دشمن بدارد و به خاطر خدا خشم گیرد، خداوند به خاطر او خشم کند و او را در روز قیامت خشنود خواهد ساخت. (632)