فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

633. عزت اسلام

فرض الله... الجهاد عزاً للاسلام
خداوند... جهاد را برای عزت بخشیدن به اسلام واجب فرمود. (628)

634. جایگاه شهید راه حق

من کتاب له ألی معاویُة جواباً عن کتاب منه ألیه -: و أما قولک أن الحرب قد أکلت العرب الا حشاشات أنفس بقیت، ألا و من أکله الحق فالی الجنة، و من أکله الباطل فالی النار
در قسمتی از نامه جوابیه خود به معاویه می فرماید: اما این که گفته ای جنگ عرب را در کام خود فرو برده و جز نیمه جانی از او باقی نگذاشته است. بدان که هر کسی در راه حق فرو خورده شود، رهسپار بهشت گردد و هر که در راه باطل از بین رود راهی دوزخ گردد. (629)

635. هم اجر جهادگر شهید

ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجراً ممن قدر فعف؛ لکاد العفیف أن یکون ملکاً من الملائکة
کسی که در راه خدا جهاد و شهید شود، اجرش بزرگ تر از کسی نیست که بتواند گناه کند و عفت ورزد، انسان پاکدامن نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا شود. (630)