فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

632. جهاد ناتوانان و زنان

الحج جهاد کل ضعیف... و جهاد المرأة حسن التبعل
حج کردن جهاد هر ناتوان است و جهاد زن، خوشرفتار و اطاعت از شوهر است. (627)

633. عزت اسلام

فرض الله... الجهاد عزاً للاسلام
خداوند... جهاد را برای عزت بخشیدن به اسلام واجب فرمود. (628)

634. جایگاه شهید راه حق

من کتاب له ألی معاویُة جواباً عن کتاب منه ألیه -: و أما قولک أن الحرب قد أکلت العرب الا حشاشات أنفس بقیت، ألا و من أکله الحق فالی الجنة، و من أکله الباطل فالی النار
در قسمتی از نامه جوابیه خود به معاویه می فرماید: اما این که گفته ای جنگ عرب را در کام خود فرو برده و جز نیمه جانی از او باقی نگذاشته است. بدان که هر کسی در راه حق فرو خورده شود، رهسپار بهشت گردد و هر که در راه باطل از بین رود راهی دوزخ گردد. (629)