فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

625. حرم امن الهی

الکعبة جعله سبحانه و تعالی للاسلام علماً، و للعائذین حرماً، فرض حقه، و أوجب حجه، و کتب علیکم و فادته فقال سبحانه: و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و من کفر فأن الله غنی عن العالمین
خداوند سبحان کعبه را نشانی برای اسلام و حرم امنی برای پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و ادای حق آن را واجب گرداند و همه را به زیارت آن فراخواند و فرمود: بر هر کسی که بتواند، زیارت (کعبه واجب) است و آن کس که کفر ورزد، خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. (620)

626. فلسفه حج

فرض الله... الحج تقربة للدین.
خداوند حج را برای نزدیکی مسلمانان به یکدیگر به نفع تقویت دین واجب کرده است. (621)

627. توجه به خانه خدا

فرض علیکم حج بیته الحرام، الذی جعله قبلة للانام، یر دونه ورود الانعام، و یألهون ألیه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته
خداوند زیارت بیت الحرام خود را که قبله مردمانش کرده بر شما واجب گردانید آنان همانند چارپایان (که بر آب وارد شوند) به آن جا وارد می شوند و همچون کبوتران (که به آشیانه خود باز می گردند) مشتاقانه به آن جا روی می آورند.
خداوند آن را نشانه ای برای فروتنی مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان به قدرت و عزت خویش قرار داد. (622)