فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

624. خدا را خدا را! در خانه خدا

فیما أوصی عند وفاته -: و الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم، فانه أن ترک لم تناظروا
در وصیت خود به هنگام وفات فرمود: خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان تا زنده اید آن را وامگذارید که اگر رها شود، از عذاب مهلت داده نخواهید شد. (619)

625. حرم امن الهی

الکعبة جعله سبحانه و تعالی للاسلام علماً، و للعائذین حرماً، فرض حقه، و أوجب حجه، و کتب علیکم و فادته فقال سبحانه: و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و من کفر فأن الله غنی عن العالمین
خداوند سبحان کعبه را نشانی برای اسلام و حرم امنی برای پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و ادای حق آن را واجب گرداند و همه را به زیارت آن فراخواند و فرمود: بر هر کسی که بتواند، زیارت (کعبه واجب) است و آن کس که کفر ورزد، خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. (620)

626. فلسفه حج

فرض الله... الحج تقربة للدین.
خداوند حج را برای نزدیکی مسلمانان به یکدیگر به نفع تقویت دین واجب کرده است. (621)