فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

597. مراقبت از نماز

الله الله فی الصلاة، فأنها عمود دینکم
خدا را، خدا را، مراقب باشید در مورد نماز؛ زیرا که نماز، ستون دین شماست. (592)

5. نماز شب و شب زنده داری

598. یقین برتر از شک و تردید

قد سمع رجلا من الحروریة یتهجد و یقرأ، فقال علیه السلام: نوم علی یقین خیر من صلاة فی شک
علی مردی از خوارج را در حال عبادت شبانه و قرائت قرآن دید، فرمود: (خوابی که با یقین همراه باشد، بهتر از نمازی است که با شک و تردید باشد) (593)