فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

591. رعایت حال مأمومین

من کتابه للاشتر -: و أذا قمت فی صلاتک للناس، فلا تکونن منفراً و لا مضیعاً، فأن فی الناس من به العلُة و له الحاجة و قد سالت رسول الله صلی الله علیه و آله حین وجهنی ألی الیمن کیف أصلی بهم!؟فقال: (صل بهم کصلاة أضعفهم، و کن بالمؤمنین رحیماً)
در نامه خود به اشتر می فرماید: آن گاه که به نماز می ایستی و مردم پشت سر تو ایستاده اند نماز را طوری انجام بده که نه (بر اثر طول کشیدن) موجب رنجش و نفرت مردم گردد و نه بر اثر خواندن موجب ضایع شدن حق بیمار شود؛ زیرا در میان نمازگزاران کسانی هستند که بیمارند یا کار ضروری دارند (و باید رعایت هر دو طرف بشود) من از رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که به یمن اعزام شدم پرسیدم: موقعی که پیشنماز آنان شدم، نمازم را چگونه انجام دهم؟
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: نماز خود را در میان آنان همانند نماز ضعیف ترین مردم بخوان و با مؤمنان مهربان باش! (586)

592. واجبات و مستحبات

لا قربة بالنوافل أذا أضرت بالفرائض .
مستحبات چنانچه به واجبات زیان رساند، موجب قرب به خدا نشود. (587)

594. ترک مستحب در صورت زیان به واجب

أذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها
هر گاه امور مستحب به واجبات زیان رسانند، آن ها را ترک کنید. (588)