فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

586. توصیه پیامبر به نماز

... کان یأمر أهله و یصبر علیها نفسه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله هم اهل خود را به نماز فرمان می داد و هم خود شخصاً با شکیبایی آن را به انجام می رسانید. (581)

587. قدر نهادن به نماز

قد عرف حقها رجال من المومنین الذین لا تشغلهم عنها زینة متاع و لا قرة عین من ولد و لا مال. یقول الله سبحانه: (رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و أقام الصلاة و أیتاء الزکاُة)
قدر و اهمیت نماز را مردانی از مؤمنین می دانند که زینت کالای دنیا و فرزندی که نور چشم انسان است و مال و دارایی آن ها را به خود مشغول نمی دارد، چنانکه خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که تجارت و داد و ستد دنیا، آن ها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد. (582)

588. از نماز گزاران باشید!

ألا تسمعون ألی جواب أهل النار حین سئلوا: ما سلککم فی سقر؟قالوا: لم نک من المصلین
آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرا نمی دهید که وقتی از آن ها سؤال می شود، چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟گویند: ما از نماز گزاران نبودیم. (583)