فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

563. حذر از عذاب الهی

(عباد الله) فاحذروا ناراً قعرها بعید، و حرها شدید، و عذابها جدید.دار لیس فیها رحمة و لا تسمع فیها دعوة، و لا تفرج فیها کربة
ای بندگان خدا از آتشی که ژرفایش زیاد و حرارتش شدید و عذابش تازه است، بر حذر باشید! آن جا سرایی است که رحمت الهی در آن نیست و به درخواست کسی گوش داده نمی شود و هیچ اندوهی در آن بر طرف نمی گردد. (558)

564. از عذاب الهی ایمن مباش!

لا تأمنن علی خیر هذه الامة عذاب الله لقولک تعالی: فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون
بر بهترین فرد این امت از عذاب خدا ایمن مباش؛ زیرا خدای بزرگ می فرماید: از مکر و کیفر خدا جز مردم زیانکار خود را ایمن نپندارند. (559)

565. جهنم، آتش غضب الهی

یا عقیل! أتئن من حدیدة أحماها أنسانها للعبه، و تجرنی ألی نار سجرها جبارها لغضبه! أتئن من الاذی و لا أئن من لظی؟!
ای عقیل! از آهنی که انسانی آن را به بازیچه سرخ کرده است می نالی و مرا به سوی آتشی که خدای جبار به خشم خود افروخته است می کشانی!؟تو از این رنج می نالی و من از عذاب ننالم؟! (560)