فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

559. جایگاه بهشت

الجنة تحت أطراف العوالی!
بهشت زیر سایه نیزه ها است. (554)

560. اطاعت از اوامر الهی

هیهات! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته الا بطاعته
هیهات! خداوند درباره بهشت جاویدش فریب داده نمی شود و به خشنودی او رسیده نمی شود مگر از طریق اطاعتش. (555)
دوزخ

561. کافی ترین پاداش و مناسب ترین کیفر

کی بالجنة ثواباً و نوالا، و کفی بالنار عقاباً و وبالا!
بهشت برین برای پاداش نیکوکاران کافی است و دوزخ، مناسب ترین کیفر و سختی بدکاران است. (556)