نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

559. جایگاه بهشت

الجنة تحت أطراف العوالی!
بهشت زیر سایه نیزه ها است. (554)

560. اطاعت از اوامر الهی

هیهات! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته الا بطاعته
هیهات! خداوند درباره بهشت جاویدش فریب داده نمی شود و به خشنودی او رسیده نمی شود مگر از طریق اطاعتش. (555)
دوزخ

561. کافی ترین پاداش و مناسب ترین کیفر

کی بالجنة ثواباً و نوالا، و کفی بالنار عقاباً و وبالا!
بهشت برین برای پاداش نیکوکاران کافی است و دوزخ، مناسب ترین کیفر و سختی بدکاران است. (556)