فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

558. پیرامون بهشت و دوزخ

أن الجنته حفت بالمکاره و أن النار حفت بالشهوات
پیرامون بهشت را ناگواری ها و پیرامون آتش را شهوات فرا گرفته است. (553)

559. جایگاه بهشت

الجنة تحت أطراف العوالی!
بهشت زیر سایه نیزه ها است. (554)

560. اطاعت از اوامر الهی

هیهات! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته الا بطاعته
هیهات! خداوند درباره بهشت جاویدش فریب داده نمی شود و به خشنودی او رسیده نمی شود مگر از طریق اطاعتش. (555)
دوزخ