فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

528. کار مقدر

من الفساد أضاعُة الزاد، و مفسدة المعاد. و لکل أمر عاقبة، سوف یأتیک ما قدر لک
ضایع نمودن زاد و توشه و تباه کردن معاد از موارد فساد است، هر کاری سرانجامی دارد و به زودی آنچه برایت مقدر شده به تو خواهد رسید. (523)

529. بترسید از قیامت!

احذروا یوماً تفحص فیه الاعمال و یکثر فیه الزلزال، و تشیب فیه الاطفال
بترسید از روزی که در آن اعمال وارسی می شود و لرزش آن روز بسیار است و کودکان در آن روز پیر می شوند. (524)

530. بوته آزمایش

ألا أن الله تعالی قد کشف الخلق کشفُة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم و مکنون ضمائرهم؛ و لکن (لیبلوهم أیهم أحسن عملاً) فیکون الثواب جزاء، و العقاب بواء
بدانید که خدای بزرگ خلایق را در بوته آزمایش نهاد، نه این که آن چه را در درون و ضمایر خود نهفته داشتند، نمی دانست؛ بلکه تا آنان را بیازماید که عمل کدام یک بهتر است، تا ثواب پاداش کار نیک آن ها باشد و عقاب و کیفر سزای کار بدشان. (525)