فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

522. روز قیامت

عباد الله! احذروا بوماً تفحص فیه الاعمال، و یکثر فیه الزلزال، و تشیب فیه الاطفال
ای بندگان خدا! از روزی که در آن روز به اعمال رسیدگی می شود و نگرانی شدت می گیرد و کودکان پیر می شوند، بترسید! (517)

523. سخن علی علیه السلام در مورد قیامت

أن الغایة أمامکم و أن وراء کم الساعةُ تحدوکم؛ تخففوا تلحقوا فأنما ینتظر بأولکم آخرکم
هدف، فرا پیش شماست و قیامت از پشت سر شما را می راند. سبکبار شوید تا برسید؛ زیرا که اولین شما چشم به راه آخرت شماست. (518)

524. قیامت نزدیک است!

الله الله عباد! فأن الدنیا ماضیة بکم علی سنن، و أنتم والساعُة فی قرن، وکأنها قد جائت بأشراطها، و أزفت بأفراطها
از خدا بترسید، ای بندگان خدا! زیرا که دنیا همه شما را از یک راه می برد (و با نیز شما همان می کند که با گذشتگان کرد) و شما و زمان قیامت به یک ریسمان بسته هستید و گویا قیامت نشانه های خویش را آشکار ساخته و پرچم هایش را نزدیک کرده است. (519)
یوم الحساب