فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

447. هدف تیرهای مرگ

أیها الناس! أنما أنته فی هذه الدنیا غرض تنتضل
ای مردم! شما در این جهان هدف تیرهای مرگید. (443)

448. فراموشی آخرت

فی ذکر عمرو بن العاص -: أما و الله أنی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت و أنه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخرة
درباره عمرو بن عاص فرمود: به خدا سوگند، یاد مرگ مرا از شوخی و بازی باز می دارد و فراموشی آخرت او را از گفتن حق باز می دارد. (444)

449. زیاد به یاد مرگ باش

یا بنی! أکثر من ذکر الموت، و ذکر ما تهجم علیه، و تقضی بعد الموت ألیه، حتی یأتیک و قد أخذت منه حذرک، و شددت له أزرک، و لا یأتیک بغتُة" فیبهرک
فرزندم! مرگ را بسیار به یاد آور و هجوم ناگهانی آن را یاد کن تا هنگامی که فرا می رسید با همه نیرو آماده باش و باید کمر بسته و آماده منتظر او باشی، نه این که ناگهان فرا رسد و بر تو چیره شود. (445)