فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

446. ارتهان الانسان

اذکروا تیک التی آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، و عیها محاسبون
و به یاد آورید آنچه را که پدران و برادران شما در گرو آن هستند و برای آن حسابرسی می شوند. (442)

447. هدف تیرهای مرگ

أیها الناس! أنما أنته فی هذه الدنیا غرض تنتضل
ای مردم! شما در این جهان هدف تیرهای مرگید. (443)

448. فراموشی آخرت

فی ذکر عمرو بن العاص -: أما و الله أنی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت و أنه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخرة
درباره عمرو بن عاص فرمود: به خدا سوگند، یاد مرگ مرا از شوخی و بازی باز می دارد و فراموشی آخرت او را از گفتن حق باز می دارد. (444)