فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

434. فرا رسیدن مرگ

فبادروا العمل، و خافوا بغتة الاجل فانه لا یرجی من رجعة العمر ما یرجی من رجعة الرزق
به سوی عمل بشتابید و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بترسید، زیرا آن امید که به بازگشت روزی هست به بازگشت عمر نیست. (430)

435. برای سفر خویش آماده شو!

خذ ما یبقی لک مما لا تبقی له، و تیسر لسفرک: و شم برق النجاة و ارحل مطایا التشمیر
بگیر آنچه را که برای تو جاودانی است از آنچه که برای آن نخواهی ماند و برای سفر خود آماده باش و بیدار و ببین که برق نجات از کجا درخشیدن می گیرد و با آماده کردن موکب سفر، آماده کوچ از این دنیا باش! (431)

436. بهترین مرگ ها

أن أکرم الموت القتل! و الذی نفس ابن أبی طالب بیده، لالف ضربة بالسیف أهون علی من میتة علی الفراش فی غیر طاعة الله!
همانا بهترین مرگ ها کشته شدن در راه خدا است، به خدایی که جان فرزند ابوطالب در دست اوست سوگند، که هزار ضربه شمشیر بر من آسان تر است تا مرگ در بستر در غیر طاعت پروردگارم. (432)